NEKI DETALJI U PORODIČNOM STABLU GRADAŠĆEVIĆA

Prednji grafički prikaz objavljen je u knjizi , GRADAČAC OD 1945. Do 1991., JU BIBLIOTEKA  “ALIJA ISAKOVIĆ” Gradačac, 2003. str. 32., autor Esad Sarajlić Iz prednjeg grafičkog prikaza dijela porodičnog stable  Gradaščevića, vidljivo je da se ta porodica razgranala, što nije ni čudo, jer je kapetanija Gradačac formirana oko 1710. godine. Od tada je prošloNastavi čitati “NEKI DETALJI U PORODIČNOM STABLU GRADAŠĆEVIĆA”

II DIO

DŽEMAL I RAZIJA BIJEDIĆ U GRADAČCU RATNI PERIOD  OD 1941 DO 1945. GODINE          Razija Ferhatbegović udata Bijedić rođena je u Rogatici 17.4.1927. godine. Njen otac zvao se Nezir Ferhatbegović, a mati Ševala. Roditelji Razije Ferhatbegović Ferhatbegovići su u Gradačac doselili silom prilika kao prognanici (muhadžiri) 1941/42. godine. Razija je tada imala 15 godina. NjenNastavi čitati II DIO

IBRAHIM SARAJLIĆ, PRVI UČITELJ U NOVOOTVORENOJ OSNOVNOJ ŠKOLI U ZELINJI SREDNJOJ, GRADAČAC 1914. GODINE

Učitelj Ibrahim Sarajlić preminuo je 1942. godine u Gradačcu kao umirovljenik gdje je i sahranjen. Širi tekst o ovom učitelju možete naći u knjizi o Osnovnoj školi u Zelinji. Istražio: Esad Sarajlić

NASTAVAK TEKSTA O PRVOJ NARODNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI

3. Plaće učitelja u austrougarskom periodu             Plaće ućitelja u austrougarskom periodu bile su zakonski regulirane, a o njihovoj isplati brinula se poreska uprava. Plaće su određivane na godišnjem nivou što možemo provjeriti na temelju arhivske građe pohranjene u Arhivu Bosne i Hercegovine. Službeni akt o reguliranju plaće učitelja u Narodnoj osnovnoj školi u GradačcuNastavi čitati “NASTAVAK TEKSTA O PRVOJ NARODNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI”

Napravite svoju stranicu s WordPress.com
Započnite